Tế bào gốc là gì?

Tế bào gốc là những tế bào đặc biệt của cơ thể có khả năng sao chép và biến đổi thành nhiều loại tế bào khác nhau (ví dụ, các tế bào xương, cơ). Khi cơ thể bị hư hỏng, tế bào gốc được kích hoạt. Những tế bào độc đáo này di chuyển đến khu vực bị thương và bắt đầu làm việc để biến đổi các tế bào bị hư hỏng thành những tế bào mới.

  • Phôi thai
  • Thai
  • Hậu sản (Máu rốn, người lớn)
  • Tế bào gốc toàn năng
  • Tế bào gốc vạn năng (phôi thai)
  • Tế bào gốc đa năng (tạo máu, )
  • Tế bào gốc đơn năng

Tại sao nên chọn tế bào gốc Kintaro?

Các tế bào gốc trung mô (MSC) thu được từ tủy xương của người cho trẻ, khỏe mạnh từ các ngân hàng tế bào gốc của Nga và Nhật Bản, điều này đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy trong việc điều trị bệnh nhân.

Tế bào gốc Kintaro Cells® dễ có được hơn so với tế bào máu dây rốn, vì việc sản xuất tế bào máu dây rốn được gắn trực tiếp với thời điểm và địa điểm sinh.

Nhờ công nghệ vận chuyển được Kintaro Cells Power phát triển (công nghệ này cho phép duy trì 75% khả năng tồn tại của tế bào tới 48 giờ), tế bào gốc Kintaro Cells luôn tươi mới nhất và có chất lượng cao nhất. Việc nuôi cấy tế bào Kintaro cũng thường xuyên được kiểm tra về mặt chất lượng tại Đại học Y khoa Tokyo.

Tế bào gốc Kintaro Cells thu được từ các người cho, do đó, nguồn tài nguyên của chúng là tái tạo, chính điều này khiến cho công nghệ này thân thiện với môi trường và lâu dài. Hiệu quả của việc sử dụng chúng cũng là dài hạn – từ hai đến bốn năm.

Tại sao nên chọn tế bào gốc Kintaro?

An toàn

Các tế bào gốc trung mô (MSC) thu được từ tủy xương của người cho trẻ, khỏe mạnh từ các ngân hàng tế bào gốc của Nga và Nhật Bản, điều này đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy trong việc điều trị bệnh nhân.

Tế bào gốc Kintaro Cells® dễ có được hơn so với tế bào máu dây rốn, vì việc sản xuất tế bào máu dây rốn được gắn trực tiếp với thời điểm và địa điểm sinh.

Nhờ công nghệ vận chuyển được Kintaro Cells Power phát triển (công nghệ này cho phép duy trì 75% khả năng tồn tại của tế bào tới 48 giờ), tế bào gốc Kintaro Cells luôn tươi mới nhất và có chất lượng cao nhất. Việc nuôi cấy tế bào Kintaro cũng thường xuyên được kiểm tra về mặt chất lượng tại Đại học Y khoa Tokyo.

Tế bào gốc Kintaro Cells thu được từ các người cho, do đó, nguồn tài nguyên của chúng là tái tạo, chính điều này khiến cho công nghệ này thân thiện với môi trường và lâu dài. Hiệu quả của việc sử dụng chúng cũng là dài hạn – từ hai đến bốn năm.